Merry Christmas

Thành Nhân cung cấp thiết bị wifi ASUS

BiếnInternet thành chốn an toàn cho tất cả mọi người

ZenWiFi AX hoạt động hoàn hảo với các dịch vụ nhà thông minh – bao gồm các tính năng của Alexa và IFTTT – và có sẵn màu đen hoặc trắng phù hợp với phong cách trang trí của bạn.

Phủ sóng toàn bộ ngôi nhà

Ba băng tần tốc độ cao. WiFi ổn định.

ZenWiFi AX hoạt động hoàn hảo với các dịch vụ nhà thông minh – bao gồm các tính năng của Alexa và IFTTT – và có sẵn màu đen hoặc trắng phù hợp với phong cách trang trí của bạn.

Thiết kế thông minh cho những ngôi nhà thông minh

ZenWiFi AX hoạt động hoàn hảo với các dịch vụ nhà thông minh – bao gồm các tính năng của Alexa và IFTTT – và có sẵn màu đen hoặc trắng phù hợp với phong cách trang trí của bạn.